Knisper-VCOK

 

Knisper-VCOK is een pedagogische en taalondersteunende organisatie erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Het gratis aanbod is bedoeld voor zelfstandige organisatoren van kinderopvang in Oost-Vlaanderen en Brussel. 

 

Wat bieden wij aan?

Organisatoren kinderopvang kunnen gebruik maken van een pakket van 20 uren ondersteuning. Wij komen op locatie, organiseren lerende netwerken en ontmoetingsmomenten. We kunnen op jaarbasis zes keer op locatie komen, telkens voor twee uur. Daarnaast kunnen kinderbegeleiders of de leidinggevenden deelnemen aan lerende netwerken, collega groepen en workshops.

- Bij lerende netwerken komen kindbegeleiders en/of leidinggevenden van verschillende opvanglocaties samen om zich in relevante pedagogische thema's te verdiepen. Kennis en ervaring met elkaar uitwisselen, staan centraal. De PTO'er neemt de rol op als procesbegeleider. Voor elk lerend netwerk worden drie data op voorhand vastgelegd.

- VCOK organiseert vorming. Bij inschrijving kunnen aangesloten opvanglocaties gratis deelnemen. Per opvanglocatie kunnen tot drie medewerkers deelnemen.


Wij werken steeds op maat van de opvanglocatie, en dus maken we samen een plan van aanpak op.  Daarin leggen we vast waaraan we het komende jaar gaan werken.